Garantiitingimused

Mõistete selgitused:
Klient on füüsiline või juriidiline isik, kes sõlmib remondiettevõttega toodete ja teenuste kohta lepingu.
Remondiettevõte on autoremonti teostav ettevõte.
Loomulik kulumine on toote kahjustus, mis tekib toote kasutamisel ja vananemisel paratamatult, isegi siis kui järgitakse kõiki kasutusjuhiseid ja hoolduse nõudeid, nt müra ja vibratsiooni teke, pindade kulumine ja pleekimine, tuhmumine, määrdumine jms.
Hoolduskulud on tavalised hooldusteenused nagu mootori reguleerimise, siduri, vedelike ja filtrite vahetamise, määrdetööde, puhastamise ja poleerimise, süüteküünalde ja kaitsmete ning kulunud klaasipuhastajakummide, piduriklotside ning siduri hõõrdkatete väljavahetamise, rataste kaldenurkade reguleerimisega seotud kulud. Juhul kui nimetatud remonditööd osutuvad vajalikuks garantiiremondi osana, laieneb garantii ka neile.

 1. Garantii

Garantiitingimused

 • Kere ja värvitöödele antav garantii on 730 päeva, 9 aastat ja nooremad sõidukid saavad eluaegse värvkatte garantii. Vaata linki
 • Kõigile sõidukitele tagatakse remondijärgne ja värvkatte defektide garantii. Defekti esinemisel parandab remondiettevõte vea omal kulul.
 • Teostatud värvimistöödele, remondile või detailidele, mis paigaldati sõidukile avariiremondi käigus, pakume pikendatud garantiid vastavalt ostu-müügi arvele ja garantiitingimustele, kuni sõiduki üldgarantiiaja lõpuni, seda juhtudel, kui tegemist on:
  a) uute sõidukitega, millel kehtib tootja garantii,
  b) uute originaalvaruosadega,
  c) uute originaaltarvikutega.
 • Garantiiaeg algab auto remondi lõppedes ja kliendile üleandmise hetkest.
 • Garantii ei lõppe sõiduki omaniku muutudes.
 • Kõiki seadistustöid, eeskätt uste, katete ning auto geomeetria seadistusi, võidakse kuni 6 kuu jooksul alates auto garantiialguse kuupäevast vaadelda remontijapoolsete vigadena. Selle tähtaja möödumisel vaadeldakse vigu kulumisest tingitud vigadena.
 • Järgnevate detailide kahjustusi võib kuni 3 kuud käsitleda remondi veana, seejärel käsitletakse neid kahjustusi kulumisena:
  a) hõõglambid.
  b) pidurite hõõrdkatted.
  c) õhu-, tolmu- ja kütusefiltrid.
  d) rehvid.
  e) klaasipuhasti harjad.
 • Garantiikorras välja vahetatud detailid lähevad remondiettevõtte omandusse.
 • Nõudeid suure läbisõiduga sõidukitele käsitletakse remondiettevõtte poolt üksikjuhtudena, võttes arvesse loomuliku kulumise mõjusid autole.
 • Remondiettevõttel on õigus teha koopia sõiduki teenindusraamatust, kus on toodud sõiduki andmed, selle omanik ja kinnitus seni läbiviidud ülevaatustest-hooldustest.
 • Klient vastutab selle eest, et autole tehtud hooldused kajastuks ka dokumentides (garantii- ja hoolderaamatus).
 • Remondiettevõttel on õigus sõiduki omanikult nõuda, et auto toimetatakse defekti ülevaatuseks kohale suuremast mustusest puhastatult.
 • Puuduste kõrvaldamise viisi määrab majanduslikke aspekte arvestades remondiettevõte, mitte klient.
 1. Mida garantii ei kata
  • Garantiinõuded ei kuulu täitmisele juhul, kui klient ei teavitanud remondiettevõtet defektist esimesel võimalusel ja/või pärast defekti ilmnemist ja remondiettevõtet teavitades, ei võimaldanud klient vajaliku garantiiremondi läbiviimist esimesel võimalusel.
  • Garantii alla ei kuulu ka loomulik kulumine, hooldus- ja ükskõik millised kaudsed kulud, sealhulgas:
   a) saamata jäänud tulu või palk,
   b) ebamugavusest tingitud kahju,
   c) transportimine, pukseerimine,
   d) sideteenuste kulud,
   e) majutus,
   f) sõiduki rent,
   g) vara ja väärtasjade kaotus või riknemine jms.
  • Kui sõiduki omanik ei pea kinni hooldusraamatus ettenähtud korralistest hooldustest ja ülevaatushooldustest ja/või on tekitatud kahjustused või rikked, mille on otseselt või kaudselt põhjustanud järgmised tegurid:
 2. tulekahju, vandalism, avarii või vargus;
 3. väärkasutamine (näiteks mootori või sõiduki ülekoormamine, võidukihutamine) või hoolimatus;
 4. mittekvaliteetsete varuosade kasutamine;
 5. sõiduki omavoliline muutmine;
 6. puudulik hooldus, kaasa arvatud vedelike kasutamine, mida ei ole mainitud omaniku käsiraamatus, lühitutvustuses ega garantii- ja hoolderaamatus;
 7. veekahjustused;
 8. õhus sisalduvad kemikaalid, puuvaik, teepraht, kivid, tolm, pori, sool, rahe, üleujutused, tormid, lindude väljaheited ja muud keskkonnategurid.
 9. force majeure.
 • Garantii raames sõiduki puuduste kõrvaldamisel kehtib nimetatud esialgne remondijärgne garantiiaeg. Defektide kõrvaldamise käigus tehtud töödel ja tarvikutel oma eraldi garantii puudub.
 • Kerevigastusi pole õigeaegselt ja professionaalselt kõrvaldatud vastavalt värvimaterjali tootja eeskirjadele.
 • Läbiroostetamine on põhjuslikus seoses mitte-originaaldetailide ja tundmatu kvaliteediga varuosade kasutamisega.
 • Autol on eelnevalt teostatud ebaprofessionaalselt kereremondi või värvimistöid. Samuti juhtudel, kui remonditav detail on eelneva ulatusliku korrosiooni kahjustusega.
 • Värvkatte mehaanilise vigastuse puhul.
 • Garantii ei kehti, kui sõiduki läbisõidunäitu on muudetud ja tegelikku läbisõitu ei ole võimalik kindlaks teha.
 • Garantii ei kehti, kui kindlustusandja tunnistab sõiduki täielikult hävinuks ning selle remontimine ei ole otstarbekas.
 • Sõiduki rehvidele kehtib eraldi garantii, mille annab rehvide valmistaja.
© Reval Group 2019